BK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HOÁ DẦU

REFINERY AND PETROCHEMICALS TECHNOLOGY RESEARCH CENTER

268, Lư Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38660678, Fax: 08.38660678

Email: rptc@hcmut.edu.vn

RPTC

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.