RPTC

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.

Một số hợp đồng tư vấn, đào tạo & chuyển giao công nghệ tiêu biểu gần đây

DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ