Hệ thống chưng cất dầu khí

Thiết bị phản ứng cao áp

Thiết bị CO2 siêu tới hạn

Thiết bị lên men

RPTC

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.

THIẾT BỊ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

Thiết bị lọc nước siêu sạch

Thiết bị phản ứng bằng vi sóng

Thiết bị kết tinh

Thiết bị nổ hơi liên tục

Thiết bị hấp thụ khí lỏng

Thiết bị trích ly siêu tới hạn

Thiết bị phản ứng dạng màng bioreactor

Thiết bị cô quay chân không

Thiết bị phản ứng pha lỏng

Thiết bị tầng sôi