RPTC

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH

Máy sắc kư lỏng HPLC

HPLC Shimadzu

Máy sắc kư lỏng HPLC

HPLC Shimadzu

Đầu ḍ RID-10A xác định các loại đường như glucose, fructose, xylose, saccharose... ethanol, butanol, acetone...

Đầu ḍ SPD-20A xác định các chất như caffeine, EGCG, 1-Naphthol, dimethoate, thuốc trừ sâu Carbamate...

Đầu ḍ RF-20A xác định các chất như Anthracene,

Khối phổ kế Plasma cảm ứng ICP - MS

Máy sắc kư khí GC - MS

Agilent Technologies 7500

Agilent Technologies 7890 A

Đầu ḍ FID

Các loại cột: DB-WAX, DB-1, DB-5, HP-FFAP...

Đầu ḍ DAD

Hệ thống linh hoạt với quá tŕnh vận hành giản đơn

Tối ưu hóa quá tŕnh tách hỗn hợp mẫu

Đo các Hydrocacbon, các loại chất hương trong bia thực phẩm...

Máy sắc kư khí GC - MS

Khối phổ kế Plasma cảm ứng ICP - MS

Agilent Technologies 7890 A

Agilent Technologies 7500

· Nhận danh, xác định cấu trúc các hợp chất.

· Định lượng vi lượng và đa lượng.

· Có khả năng phân tích hóa chất có nồng độ ppb trở lên, các độc tố, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kháng sinh, các phụ gia công nghiệp, hương liệu, dầu...

ICP-MS cho phép phân tích hơn 70 nguyên tố từ Li đến U và có thể xác định đồng thời chúng với độ nhạy và độ chọn lọc rất cao; có khả năng phân tích bán định lượng, phân tích các đồng vị và tỷ lệ của chúng.

 

ICP-MS c̣n được sử dụng như là một detector cho LC, CE, GC...

Máy đo UV-VIS

Máy đo bề mặt riêng và lỗ xốp

DR 5000

NOVA 2200e

Máy đo UV-VIS có thể quét các bước sóng từ 190 đến 800 nm, xác định định tính và định lượng các chất màu, caffeine, ion kim loại, 1-naphthol...

· Đo diện tích bề mặt riêng theo phương pháp BET, Langmuir...

· Đo phân bố lỗ xốp

· Đo kích thước mao quản, lỗ xốp (Của các chất mang, các chất xúc tác, các vật liệu xốp...)

Máy đo độ nhớt đĩa quay

Máy phân tích, đánh giá xúc tác

HAAKE RheoStress 6000

AMI - 200

Đo độ nhớt của lưu chất với nhiều tính năng nổi trội: kiểm soát tốc độ, ứng suất, độ biến dạng,... đặc biệt có khả năng kết hợp hợp nhiều chế độ đo.

Phục vụ nghiên cứu khảo sát tính lưu biến của các sản phẩm, phụ gia trong ngành hóa chất, thực phẩm, dầu khí, vật liệu xây dựng...

Các thiết bị phân tích - đo đạc khác

Cân, máy ly tâm, kính hiển vi, nồi hấp

Cân phân tích 4 số, 3 số

Máy ly tâm tốc độ 14.000 rpm

Kính hiển vi

Máy ly tâm siêu tốc

Nồi hấp tiệt trùng