RPTC

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU

REFINERY AND PETROCHEMICALS TECHNOLOGY RESEARCH CENTER (RPTC)

268, Lư Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

 Điện thoại: 08.38660678, Fax: 08.38660678

Email: rptc@hcmut.edu.vn

Website: www.rptc.hcmut.edu.vn