Text Box:

GIỚI THIỆU

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc Hóa Dầu (RPTC) trực thuộc trường Đại học Bách Khoa -Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 4 năm 2000 theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, hoạt động theo giấy phép đăng kư số A-432 do bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 06/10/2010.

Lĩnh vực hoạt động:

Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực hóa học, lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí thiên nhiên, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tái tạo; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm, triển khai xây dựng những pilot cho sản phẩm mới, sản xuất các loại xúc tác và một số sản phẩm từ dầu mỏ, khí thiên nhiên trên cơ sở kết quả nghiên cứu.

Dịch vụ Khoa học & Công nghệ: Thiết kế quy tŕnh, công nghệ và chế tạo thiết bị trong các cơ sở khai thác, lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí, sản xuất xúc tác, phụ gia, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tái tạo; Xây dựng dự án tiền khả thi, khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, quản lư dự án các công tŕnh; Phân tích đánh giá chất lượng dầu thô, khí thiên nhiên và các sản phẩm từ chúng; Phân tích, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm định các công tr nh và thiết bị; Tư vấn đánh giá tác động môi trường và di dời các cơ sở gây ô nhiễm, thẩm định và tổ chức giám sát thực hiện các dự án đầu tư; Tư vấn sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; Thiết kế chế tạo lắp đặt các hệ thống thiết bị thí nghiệm công nghệ hóa học, thực phẩm, sinh học và dầu khí; Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Địa chỉ l iên hệ:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HÓADẦU

REFINERYAND PETROCHEMICALS TECHNOLOGYRESEARCH CENTER (RPTC)

Khu nhà C6 -Trường ĐH Bách khoa, Số 268 Lư Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.38660678, Fax: 08.38660678

Email: rptc@hcmut.edu.vn

Website: www.rptc.hcmut.edu.vn

RPTC

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.