SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

RPTC

TS. Huỳnh Quyền

   - Kỹ sư cao cấp.

     Trường Đại học Quốc gia Dầu mỏ và Động cơ - Viện Dầu khí CH Pháp (ESPM - IFP - FRANCE).

   - Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa học & Dầu khí.

     Viện Nghiên cứu xúc tác và môi trường - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia,

     Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 - CH Pháp (IRC-CNRS-FRANCE)

¨ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC

¨ GIÁM ĐỐC

· Pḥng thí nghiệm và pḥng làm việc, diện tích 160m2 (8*20m).

· Xưởng thí nghiệm và kho chứa hóa chất, diện tích 100m2 (5*20m).

· Xưởng sản xuất thử nghiệm cồn nhiên liệu, sản xuất nano titanium, diện tích 100m2 (5*20m).

· Xưởng sản xuất thực nghiệm tinh dầu Tràm trà tại ấp Mỹ Trường, xă Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, diện tích 1,2 ha (40*300m).

· Xưởng sản xuất nhiên liệu biodiesel từ dầu ăn phế thải tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM

¨ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.

 TT

 Họ và tên

 Chuyên ngành

 Cơ quan công tác

 1

 PGS-TS. Phan Minh Tân

 Công nghệ Hóa học

 Sở KH&CN TP.HCM

 2

 GS-TSKH. Lưu Cẩm Lộc

 Công nghệ Hóa học

 Viện Công nghệ Hóa học

 3

 PGS-TS. Phan Đ́nh Tuấn

 Công nghệ Hóa học

 Đại học Bách Khoa TP. HCM

 4

ThS-GVC. Hoàng Minh Nam

 Công nghệ Hóa học

 Đại học Bách Khoa TP. HCM

 5

 PGS-TS. Ngô Mạnh Thắng

 Công nghệ Hóa học

 Đại học Bách Khoa TP. HCM

 6

 TS. Nguyễn Đ́nh Thọ

 Công nghệ Hóa học

 Đại học Bách Khoa TP. HCM

 7

 ThS-GVC. Vũ Bá Minh

 Công nghệ Hóa học

 Đại học Bách Khoa TP. HCM

 8

 TS. Bùi Văn Ngọc

 Công nghệ Dầu khí & xúc tác

 Technip