Nghiên cứu công nghệ sản xuất bioethanol từ các nguồn biomass phế thải nông nghiệp như: rơm rạ, vỏ trấu, bă mía... Sản phẩm được ứng dụng vào mục đích làm nhiên liệu cho động cơ xăng. Dự án được thực hiện với sự hợp tác với viện Công nghiệp Tokyo (IIS) và sở Khoa học và Công nghệ TpHCM.

¨ Rơm rạ trước và sau khi nổ

¨ Thiết bị nổ hơi và rơm đang được lấy ra

¨ Dịch nhân giống và các mẫu

RPTC

Nghiên cứu sản xuất biodiesel từ nguồn dầu ăn phế thải. Sản phẩm được ứng dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong thay thế cho dầu diesel và làm nhiên liệu cho l đốt công nhiệp. Dự án đ ă được triển khai với nhà máy sản xuất Biodiesel năng suất 2 tấn/ngày tại Thủ Đức .

Thí nghiệm tổng hợp biodiesel

Mô phỏng hoạt động của nhà máy hóa chất, dầu khí bằng các phần mềm mô phỏng hiện đại như Pro/II, Dynsim, Aspen, Hysys, HTRI, ... nhằm:

-Đánh giá hoạt động.

-Cải tiến công nghệ. -Tối ưu hóa theo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật. -Thiết kế hệ thống mới.

Tất cả dữ liệu tính toán, các bản vẽ công nghệ và thiết bị phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Xây dựng mô h́nh điều khiển trên phần mềm mô phỏng động, từ đó làm cơ sở triển khai điều khiển hệ thống thực.

Thiết bị điều khiển được cung cấp từ các hăng uy tín trên thế giới.

Chương tŕnh điều khiển với giao diện dễ sử dụng, được lập tŕnh tốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu công nghệ.

Mọi ư kiến đóng góp xin vui ḷng gửi về địa chỉ  Email: rptc@hcmut.edu.vn.
Trung Tâm Công Nghệ Lọc Hóa Dầu
.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIOETHANOL

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bioethanol từ các nguồn biomass

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIOBUTANOL

Nghiên cứu công nghệ sản xuất biobutanol từ các nguồn biomass

Nghiên cứu công nghệ sản xuất biobutanol từ các nguồn biomass, cụ thể là từ bã mía. Sau quá trình nổ hơi, bã mía được thuỷ phân với hàm lượng enzyme cao và thu được dịch thuỷ phân có hàm lượng glucose cao. Mức độ chuyển hoá cellulose đạt >36,3%. Butanol được sản xuất bằng phương pháp lên mem với chủng vi sinh Clostridium Beijerinckii theo quy trình ABE.

Clostridium Beijerinckii

Dịch và bă sau quá tŕnh nổ hơi bă mía

Dịch sau khi lên men và chất thử

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIODIESEL

                                   Sản xuất biodiesel từ nguồn dầu ăn phế thải

Xưởng sản xuất biodiesel 2 tấn/ngày

Sơ đồ thiết bị phản ứng

Thiết bị phản ứng và mô h́nh thực nghiệm

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XÚC TÁC QUANG HOÁ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

                                 Tổng hợp xúc tác quang hóa TiO2 trên đá bọt

CÁC CÔNG NGHỆ VỀ BIOGAS

 Hợp tác với PTN trọng điểm Động cơ đốt trong

CHIẾT TÁCH VÀ TINH CHẾ TINH DẦU TRÀM TRÀ

Hợp tác với tỉnh Tiền Giang và JICA

Thiết kế - chế tạo hệ thống xử lư H2S bằng bùn đỏ và tách nước cho hệ thống khí Biogas.

Nghiên cứu chiết tách và tinh chế tinh dầu tràm trà giống Úc (melaleuca alternifolia) được trồng tại tỉnh Tiền Giang và các vùng lân cận. Dự án được triển khai với sự hợp tác của sở khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang, đại học Toyohashi và tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Dự án được tiếp tục với xưởng thực nghiệm chiết tách và tinh chế tinh dầu được triển khai tại tỉnh Tiền Giang (trong năm 2008) với năng suất 10 tấn/năm.

Thiết bị tinh chiết tinh dầu tràm

Chiết tách tinh dầu Tràm trà trong pḥng thí nghiệm

Công nghệ tinh luyện biogas:

Đặc điểm công nghệ:

         + Vận hành tự động

         + Vật liệu hấp phụ RPTC 0109

         + Khả năng loại bỏ H2S đạt 100%

         + Khả năng tách nước đạt 87%

Hệ thống tinh luyện biogas lưu lượng

15.000m3/ngày-đêm

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH

Hợp tác với tỉnh Tiền Giang và JICA

Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính từ gỗ tràm cừ (melaleuca cajuputi) và các ứng dụng. Dự án nhằm mục đích giải quyết nhu cầu đầu ra cho cây tràm ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long và góp phần cung cấp nhu cầu than hoạt tính trong nước. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, trường đại học Toyohashi và sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Máy phát điện 5kVA chuyển đổi từ động cơ diesel, sử dụng 100% biogas

Ḷ hoạt hóa than liên tục bằng hơi nước

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ZEOLITE

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BẠC NANO

                                         Đề tài cấp bộ

                            Đề tài cấp thành phố

Nghiên cứu tổng hợp bạc nano từ dung dịch AgNO3 bằng phương pháp khử hóa học và chiếu xạ, sản xuất các loại dung dịch diệt khuẩn trên cơ sở bạc nano.

Dự án nghiên cứu tổng hợp Zeolite 3A từ nguồn cao lanh trong nước. Sản phẩm được ứng dụng làm rây phân tử phục vụ chủ yếu cho công nghệ sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp rây phân tử.

  Chuyển giao và hợp tác sản xuất phụ gia tẩy rửa dầu mỡ trên cơ sở chất hấp phụ zeolite. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất các loại zeolite phục vụ cho công nghệ lọc hóa dầu như Zeolite Y modun cao, ZSM –5…

Dung dịch Ag nano được tổng hợp bằng phương pháp chiếu xạ và hóa học

Nghiên cứu chế biến sâu tinh quặng titan từ nguồn nguyên liệu Rutil và Ilmenite để tổng hợp TiO2 pigment theo phương pháp Clo. Các  nghiên cứu theo hướng này  bao gồm: tinh chế và sản xuất TiCl4 tinh khiết, sản xuất TiO2 pigment, TiO2 nano powder, TiO2 nano thin film coat....

Hoàn nguyên quặng ilmenite bằng hồ quang điện

Ôxy hóa TiCl4 tổng hợp TiO2

 TiO2 nano

BET surface area: 48m2/g

TEM size: 30 nm

Hệ thống pilot làm khan cồn sử dụng sản phẩm Zeolite 3A được tổng hợp tại RPTC.

Quy tŕnh bán liên tục, sản phẩm cồn đạt nồng độ trên 99,5%.

Nung zeolite sau khi tạo viên

Tổng hợp zeolite

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BẠC NANO

                            Đề tài cấp thành phố

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU

Nghiên cứu, chế tạo công nghệ và thiết bị tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn

Công nghệ và thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, công suất tối thiểu 2000 lít cồn (99,5%)/ngày.

· Công nghệ vận hành hoàn toàn tự động, điều khiển trên hệ thống SCADA.

· Năng suất đạt 4000 lít cồn tuyệt đối/ngày.

· Công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

· Sản phẩm cồn tinh luyện đạt tiêu chuẩn xăng pha cồn, nồng độ tối thiểu 99,5%.

Xưởng sản xuất cồn nhiên liệu tại

Trung tâm NCCN Lọc Hóa Dầu

Công nghệ và thiết bị tinh luyện cồn

Hệ thống điều khiển trung tâm

Công nghệ và thiết bị tinh luyện cồn

MÔ PHỎNG, THIẾT KÊ, TỐI ƯU CÔNG NGHỆ

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 Sử dụng các phần mềm mô phỏng hiện đại

· Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa TiO2 trên chất mang là đá bọt (khai thác ở Khánh Ḥa)

       -Đá bọt có bề mặt khá xốp.

       -Mao quản phù hợp với kích thước TiO2 thương mại

       -Đây là phương pháp đơn giản, ít tốn kém

· Ứng dụng xử lí nước thải cho nhà máy nhuộm -KCN Hoà Khánh - Liên  Chiểu - Đà Nẵng

· Nghiên cứu triển khai thử nghiệm trên những chất ô nhiễm khác như thuốc trừ sâu, nước thải của nhà máy nhuộm thuộc khu công nghiệp Ḥa Khánh...